Uw schilder en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Voor Barink Schilderwerken is ondernemen met verantwoordelijkheid bijna een vanzelfsprekendheid. Roy van der Vegte, eigenaar van Barink Schilderwerken: “Als schilder werk je met chemische middelen en verf. Dat vraagt om zorgvuldig handelen met het oog op persoonlijke veiligheid voor onze medewerkers en klanten. Daarnaast dragen we zorg voor het milieu door zo min mogelijk afval te produceren. Het overblijvende afval scheiden en verwerken we zorgvuldig, zowel op locatie als in onze werkplaats. MVO is dan ook vooral op een praktische manier verweven met ons bedrijf. Net als ‘goed noaberschap’ zit het in onze genen.”

MVO verweven in de bedrijfsvoering

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij de filosofie van Barink Schilderwerken. Dit blijkt wel uit hoe deze vakspecialisten omgaan met mensen, het leefmilieu en de bedrijfsvoering (volgens de bekende 3 p’s: People, Planet en Profit).

  • Respectvol omgaan met mensen; zowel met de klanten als met medewerkers en maatschappij
  • Voorkomen van afval en verantwoord omgaan met het milieu
  • Ondersteunen in woord en daad van maatschappelijke projecten

Meer weten?

Mail of bel 074 278 34 36 voor antwoord op uw vragen.