DUMAVA subsidieregeling voor HR++glas en vacuümglas

De nieuwste subsidieregeling voor duurzaam maatschappelijk vastgoed, DUMAVA, vanaf 20 mei beschikbaar. Geniet van ondersteuning voor upgrades zoals HR++glas, monumentenglas en vacuümglas. Vanaf 3 juni kun je jouw aanvraag indienen, met een subsidieplafond van € 237,5 miljoen. Bovendien wordt eind april besloten of er een extra subsidie van € 150 miljoen wordt toegevoegd door het demissionaire kabinet.

Maatschappelijk vastgoed is een verzamelnaam voor een gebouw of terrein met een publieke functie.

 • Onderwijs
 • Sport
 • Cultuur
 • Welzijn
 • Maatschappelijke Opvang
 • (Medische) Zorg

Voorbeelden van maatschappelijk vastgoed

 • (Brede) Scholen, Buurthuizen
 • Opvangcentra
 • Sportaccommodaties
 • Kerken
 • Culturele Centra
 • Bibliotheken
 • Andere voorzieningen met een maatschappelijke functie
Verduurzamen met HR++glas

De gewijzigde regeling DUMAVA is gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling is gewijzigd om maatschappelijk vastgoed sneller en efficiënter te verduurzamen zoals met HR++ glas. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende.

 • Het wordt financieel aantrekkelijker om grotere duurzaamheidsstappen te maken
 • Meer aanvragers kunnen subsidie ontvangen, omdat het maximale subsidiebedrag per aanvrager verlaagt naar € 1,5 miljoen
  70% van het totale budget is bestemd voor integrale renovaties
 • De officiële maatregelenlijst is aangepast. Het wordt bijvoorbeeld makkelijker om te investeren in energieopslag en de voorwaarden voor PV-panelen zijn aangescherpt. Je vindt de laatste maatregelenlijst hier.
Thermische schil

Als onderdeel van het isoleren van de thermische schil is de volgende maatregel opgenomen.

 • Bestemd voor beglazing in de bestaande thermische schil
 • Het gaat dan om: meervoudig glas met een vacuüm of gasgevulde spouw of panelen in het kozijn. Dit met een warmtedoorlatingscoëfficiënt met een maximale U-waarde (W/m2K) van 0,8, opgenomen in de ISDE Maatregelenlijst
 • HR++glas, (eventueel) een kozijn

Het maximale investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor deze maatregel bedraagt 600 euro/m2 glas.

Monumenten

Ook isolerende beglazing monumentenglas en binnen- of buitenvoorzetramen komen in aanmerking voor subsidie. Het volgende is van toepassing.

 • Bestemd voor het vervangen en/of plaatsen van isolerende beglazing of glascombinaties in de thermische schil
 • Het glas is (HR++glas) isolerend glas met een totale warmte-doorlatingscoëfficiënt van maximaal 3,0 W/m2K
 • Dit kan meervoudig glas met een vacuüm of gasgevulde spouw zijn, gelaagd glas of voorzetbeglazing
 • De subsidie geldt alleen voor het vervangen van het glas. Kozijnen en deuren zijn uitgesloten

Pin It on Pinterest